رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری

رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری : تهیه و تامین کننده و همچنین تجهیز کننده انواع رگولاتور مانند : رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری است.

 رگولاتور براساس ظرفیت متراژ
رگولاتور 5مترمکعب برساعت
رگولاتور 10مترمکعب برساعت
رگولاتور 20مترمکعب برساعت
رگولاتور 40مترمکعب برساعت
رگولاتور 70مترمکعب برساعت
رگولاتور 100مترمکعب برساعت
رگولاتور 160مترمکعب برساعت
رگولاتور 200مترمکعب برساعت
رگولاتور 250مترمکعب برساعت
رگولاتور 300مترمکعب برساعت
رگولاتور 400مترمکعب برساعت
رگولاتور های با سایزهای بالاتر تا متراژ5000مترمکعب برساعت
رگولاتور گاز شهری
2-دسته بندی رگولاتور  برمبنای سایز
رگولاتور با سایز ورودی 3/4 اینچ وخروجی 1 اینچ
رگولاتور با سایز ورودی11/2 اینچ وخروجی 11/2اینچ
رگولاتور با سایز ورودی2اینچ وخروجی 2اینچ دنده ای
رگولاتور با سایز ورودی2اینچ وخروجی 2اینچ فلنچی
رگولاتور با سایز ورودی3اینچ وخروجی 3اینچ فلنچی
رگولاتور با سایز ورودی4اینچ وخروجی 4اینچ فلنچی

3-مارکها برندهای مختلف رگولاتور
رگولاتور  گازسوزان رگولاتور  نوا پیکنون
رگولاتور جی وانس جی وانز رگولاتور تارتارانی
رگولاتور پتروفیورنتینی رگولاتور فیشر
رگولاتور صنایع ملی گاز رگولاتور پتروصنعت عادل
رگولاتور  رومباخ

4-فشار کاری انواع مختلف رگولاتور
رگولاتور با فشار ورودی 60پوند 4بار وخروجی 1/4پوند 17/5میلی بار
رگولاتور با فشار ورودی 60پوند 4بار وخروجی 2 پوند 138 میلی بار
رگولاتور با فشار ورودی 60پوند 4بار وخروجی 5 پوند 345میلی بار
رگولاتور با فشار ورودی 60پوند 4بار وخروجی 15 پوند 1035میلی بار
رگولاتور با فشار ورودی 60پوند 4بار وخروجی 30 پوند 2070میلی بار
رگولاتور با فشار ورودی2پوندر138میلی بار وخروجی1/4پوند 17/5میلی بار

رگولاتور های گاز شهری خانگی با فشارخروجی 1/4پوند 17/5میلی بار کالیبره شده وخارج ازاین فشار رگولاتور  درصورت افزایش فشار شات می کند واگرفشارافت کند قسمت فشارپایین رگولاتور  وارد عمل شده ورگلاتور از سرویس خارج می شود اما در رگلاتورهای صنعتی فشارخروجی رگولاتور از 2پوند 138میلی بار تا 30پوند 2070میلی بار براساس نیاز واحد صنعتی کالیبره شده اند

رگولاتور  رگلاتور فشارشکن چیست
رگولاتور وسیله ای است که با توجه به سیستمهای مکانیکال داخلی قادر است فشار بالای گاز ورودی را گرفته و با توجه به نیاز مصرف کننده با فشارکمتری تحویل مشترک نماید براین اساس رگولاتور ها دارای سایزهای مختلف وفشارهای مختلفی می باشند رگولاتور  با توجه به مکانیزمی که برخوردار است باید در محیطهای باز استفاده شود برای محیطهای بسته از نوعی رگولاتور  ثانویه خاصی بنام بالانسر استفاده می شود این نوع رگولاتور  فاقد سیستم قطع بالا شات اف سیستم قطع پایین وهمچنین ونت می باشد ونت حالتی دررگولاتور است که به دلیل افزایش ناگهانی فشار گاز در شبکه سیستم قطع بالا رگولاتور  به هر دلیلی ممکن است عمل ننماید در این حالت است که رگولاتور  برای جلوگیری از ورود گاز با فشار بالا به ساختمان این گاز را بصورت ونت در هوا ازاد مینماید

ایا می توان رگولاتور  را بصورت سری بست
در بعضی از موارد ما در یک کارخانه هم احتیاج به فشار2پوند و1/4پوند داریم بدین منظور ابتدا در سر خط یک رگولاتور  با فشار ورودی 60پوند وخروجی 2پوند قرار می دهیم در این حالت درلوله های داخلی ما فشار 2پوند خواهیم داشت ودرمحل هایی که احتیاج به فشار 1/4پوند داریم رگولاتور  با فشار ورودی 2پوند وخروجی 1/4پوند نصب می نماییم

قیمت خرید فروش رگولاتور  رگلاتور فشارشکن گازشهری خانگی صنعتی مایع
قیمت رگولاتور  براساس سایز ورودی خروجی فشارورودی خروجی ومقدارمصرف متراژ تعیین می گردد

فروشنده رگولاتور گاز    رگولاتور جیوانز
فروش رگولاتور گاز    رگولاتور رمباخ
فروشنده رگولاتور گاز    رگولاتور تارتارانی
فروش رگولاتور گاز     رگولاتور فیشر
فروشنده رگولاتور گاز     رگولاتور صنعتی
فروش رگولاتور گاز    رگولاتور فشار خانگی فلنچی
فروشنده رگولاتور گاز    رگولاتور گاز شهری
فروش رگولاتور گاز     رگولاتور شهری
و
خرید رگولاتور گاز   رگولاتور جیوانز
خرید رگولاتور گاز   رگولاتور تارتارانی
خرید رگولاتور گاز   رگولاتور رمباخ
خرید رگولاتور گاز   رگولاتور فیشر
خرید رگولاتور گاز   رگولاتور صنعتی
خرید رگولاتور گاز   رگولاتور شهری
خرید رگولاتور گاز   رگولاتور گاز شهری
خرید رگولاتور گاز   رگولاتور جیوانز
رگولاتور گاز شهری
نمایندگی رگولاتور گاز شهری


جهت دسترسی سهل و آسان شما عزیزان به وبسایت تک پالایش ایران پلی تک لینک سردسته و برخی از محصولات این بازرگاتی زا در ذیل ایت متن قرار می دهیم :


و محصولاتی از قبیل :

همچنین از محصولات و خدمات ارایه شده در تک پالایش ایران پلی تک می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد :

فروش رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


فروشنده رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


ارایه کننده رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


تامین کننده رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


بورس رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


انواع رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


پخش رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


پخش کننده رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


خرید رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


قیمت رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


نماینده فروش رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


نمایندگی فروش رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


واردات رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


وارد کننده رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


واردکننده رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری


رگولاتور رمباخ رگولاتور گاز شهری جیوانز


رگلاتور جیوانز


جیوانز