اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۱۵۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۳۶۲۷۴۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر -نبش پاساژ بزرگ خیام

گاز امیر 021.33951555

تلفن

  • ۳۳۹۵۱۵۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۶۳۶۲۷۴۷ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر -نبش پاساژ بزرگ خیام